Tumblelog by Soup.io
 • mayhem
 • nutz
 • schlumpi
 • manolis
 • unhollow
 • TranceHill
 • szwaglu
 • ReachOutAndGrabIt
 • xann
 • fhr
 • Lupus
 • lenmccray
 • hattorihanson
 • salzprinz
 • jme
 • zemfira
 • danio
 • grbz
 • seraphic
 • schuhe
 • babooshka
 • sajkopat
 • pseikow
 • ziangorgeous
 • olamiko
 • Bilet
 • moreheroine
 • Jorrun
 • summerfreeze
 • madda
 • Gabreiila
 • paliti
 • evelinis
 • ignoratiion
 • iwishiwere
 • sandrittka
 • Horizon-8
 • nowelovestory
 • papaja07
 • blackdream
 • TheVelvetHill
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

Tęsknisz za czymś?
2119 b437
Reposted fromczajnikq czajnikq viairmelin irmelin
8947 db8f
Reposted fromtereska tereska viairmelin irmelin
Każdy ma kompleksy. Nawet Kim Kardashian. Największa i najcięższa praca jaką mamy do wykonania w życiu to nie są studia. To nie jest harówa po 12 h dziennie ku czci excela. To samoakceptacja. I wtedy jest łatwiej.

Bo stare powiedzenie głosi: Gdy kobieta jest nieszczęśliwa, to szuka męża. Gdy jest szczęśliwa, to potencjalni mężowie szukają jej.

I to działa w obie strony.
— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawhynotme whynotme
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
3522 326a
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viatoffifee toffifee
4633 a0d2 750
2996 8949
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viadrugs drugs
Reposted fromcici7 cici7 viatoffifee toffifee
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viatoffifee toffifee
każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz pada..
Reposted byFuckyoubitch Fuckyoubitch

November 06 2018

5094 714d
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viatoffifee toffifee
7321 e2a1
Reposted fromfungi fungi viatoffifee toffifee
7639 bb14
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viatoffifee toffifee
5296 d930
Reposted fromlevindis levindis viatoffifee toffifee
9224 4c63
Reposted frompastelowe pastelowe viaverena-i-p verena-i-p
0332 f452
Reposted fromMatalisman Matalisman viatoffifee toffifee
6935 41d8
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
9962 993e 750
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl