Tumblelog by Soup.io
 • mayhem
 • nutz
 • schlumpi
 • manolis
 • unhollow
 • TranceHill
 • szwaglu
 • ReachOutAndGrabIt
 • xann
 • fhr
 • Lupus
 • lenmccray
 • hattorihanson
 • salzprinz
 • jme
 • zemfira
 • danio
 • grbz
 • seraphic
 • schuhe
 • babooshka
 • sajkopat
 • pseikow
 • ziangorgeous
 • olamiko
 • Bilet
 • moreheroine
 • Jorrun
 • summerfreeze
 • madda
 • Gabreiila
 • paliti
 • evelinis
 • ignoratiion
 • iwishiwere
 • sandrittka
 • Horizon-8
 • nowelovestory
 • papaja07
 • blackdream
 • TheVelvetHill
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

12:02
4791 d1c1 750
Reposted from2017 2017 viajerzjezy jerzjezy
11:57
6568 8364
Reposted fromtfu tfu
11:56
5473 f8cf
Reposted fromzciach zciach viatfu tfu
11:55
3538 af60 750
Reposted fromtotal1ty total1ty viatfu tfu

November 21 2017

9127 885a
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
7548 d4b2
Reposted frommegwanttea megwanttea viairmelin irmelin
3134 c8f3
Reposted fromtfu tfu viaveryrude veryrude
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viatoffifee toffifee
4334 3b97

Quentin Tarantino.

Reposted fromnickdrake nickdrake viairmelin irmelin
2400 95b2 750

Pulp Fiction

Reposted fromnickdrake nickdrake viairmelin irmelin
3956 07d4 750
Reposted frompiehus piehus vianot66 not66
Co jeśli jesteś tylko sumą odnośników do cudzych opinii?
— o hipertekstualności
Reposted frommrrru mrrru
2948 377b 750
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viairmelin irmelin
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viatoffifee toffifee
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatoffifee toffifee
3393 08dd 750
Reposted fromamatore amatore viamrrru mrrru
5392 0b14 750
Reposted fromdivi divi viarudosci rudosci
13:08
Reposted fromFlau Flau viakokoko kokoko
13:07
6772 cc5d
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viatfu tfu

November 20 2017

19:09
Good morning!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl