Tumblelog by Soup.io
 • mayhem
 • nutz
 • schlumpi
 • manolis
 • unhollow
 • TranceHill
 • szwaglu
 • ReachOutAndGrabIt
 • xann
 • fhr
 • Lupus
 • lenmccray
 • hattorihanson
 • salzprinz
 • jme
 • zemfira
 • danio
 • grbz
 • seraphic
 • schuhe
 • babooshka
 • sajkopat
 • pseikow
 • ziangorgeous
 • olamiko
 • Bilet
 • moreheroine
 • Jorrun
 • summerfreeze
 • madda
 • Gabreiila
 • paliti
 • evelinis
 • ignoratiion
 • iwishiwere
 • sandrittka
 • Horizon-8
 • nowelovestory
 • papaja07
 • blackdream
 • TheVelvetHill
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

5666 61b9
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viasalzprinz salzprinz
1201 91e0
Reposted fromxalchemic xalchemic viahormeza hormeza

September 17 2018

9390 60df
Reposted fromonlyman onlyman viapsychedelix psychedelix
2566 9af4 750
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viatoffifee toffifee

September 15 2018

3483 6369
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
1734 b544 750
Reposted frombeer beer viairmelin irmelin
Reposted byhashMountainGirlczinokNicoowybuchmuzgujudyszasstefaniainzynierpwgmontakFifVonKleistjazonlaberblaLeguanienkivlovstraycatbisialubisztosukopressanybetonPuck152unterlandmushustrzepykrolfasolekpasisialiveattherainbowpati2k6kalesonp856
0536 eb25
Reposted frompsychedelix psychedelix viasommermdchen sommermdchen
Reposted byheatrissmunk
5880 93f8
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasommermdchen sommermdchen
4802 6ea2 750
Reposted fromu-dit u-dit vialikearollingstone likearollingstone
Reposted byrichardthmunkMrKnowitallrichardth
Reposted byinthemiddleofnowheresommermdchen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl